Ekologie je, po právech zvířat, druhá nejdůležitější otázka, kterou se chce BVS zabývat. Ekologie je důležitá pro život všech obyvatel Země. Když znečistíme půdu, vodu a vzduch, budeme trpět všichni. Silně se vyhrazujeme proti skladování oxidu uhličitého pod zemí, skladování jaderného odpadu, atomovému/jadernému průmyslu, používání pesticidů, hnojení umělými hnojivy (podporujeme kompostování), těžbě břidlicového plynu a benzinu, GMO, odlesňování a dalším praktikám znečišťujícím životní prostředí. Podporujeme využívání obnovitelných zdrojů energie a permakulturu.