นอกจากสิทธิของสัตว์แล้ว นิเวศวิทยาเป็นสิ่งสำคัญอันดับสองของ BVU นิเวศวิทยามีความสำคัญต่อสิ่งมีชีวิตทุกชนิดบนโลกนี้ เมื่อน้ำดินและอากาศเป็นมลพิษเราทุกคนต้องทนทุกข์ทรมาน มันมีอิทธิพลต่อทุกสิ่งทุกอย่าง เราคัดค้านการจัดเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ไว้ใต้พื้นดิน, การจัดเก็บกากนิวเคลียร์, อุตสาหกรรมนิวเคลียร์ / อะตอม, การใช้ยาฆ่าแมลง, การใช้ปุ๋ยเคมี (เราสนับสนุนการใช้ปุ๋ยหมัก), การขุดเจาะก๊าซหุงต้มและน้ำมันเบนซินจีเอ็มโอ, ตัดไม้ทำลายป่า และมลพิษสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ
เราสนับสนุนให้มีการใช้แหล่งพลังงานหมุนเวียนและการทำเกษตรกรรมถาวร