Naším hlavním cílem je rovnost práv mezi všemi druhy zvířat. My, všechna zvířata, máme nervový systém, který nám umožňuje cítit a myslet. Všichni máme rovné právo na svobodný život. Zneužívání “nečlověčích” zvířat musí ihned přestat a měla by jim být přiznána stejná práva, jako mají lidé. Vražda zvířat by měla být kriminalizována a trestána stejně jako vražda člověka. Náš postoj deklarujeme jasně a pevně. Všechny nesmyslné spekulace, jako je hubení parazitů, vnímáme jako nemístné a irelevantní. Pokud by legislativa viděla vraždu zvířete stejně jako vraždu člověka, každé násilí páchané zvířetem na člověku by bylo bráno jako útok a proto zabití takového zvířete by bylo považováno za sebeobranu. Pokud jde o zemědělské pozemky, může být uplatňován zákon o soukromém vlastnictví, kdy každý majitel může využít své právo udržet jakoukoliv bytost mimo své území všemi potřebnými prostředky. Doufáme, že naše společnost je dostatečně vyspělá, aby odmítla krutost.