V BVS sdílíme přesvědčení, že zvířata jsou člověkem zotročována a zbavená svobody. Zotročována v cirkusech, zoologických zahradách, v býčích zápasech, jízdě na koni, turistických atrakcích (sloni a opice), jako vodící psi, policejní psi, k vivisekcím, pro kožešiny a kůži, masným a mléčným průmyslem, atd. Nášim společným cílem je jejich osvobození.

Švýcarsko v roce 1992 rozšířilo svoji ústavu tak, aby ke zvířatům bylo přistupováno jako k cítícím a vnímajícím bytostem. Ve Švýcarsku je také chráněna důstojnost zvířat.
Nový Zéland v roce 1999 garantoval základní práva pěti druhům lidoopů. Je zakázáno je využívat pro výzkum, testování nebo výuku.

V zájmu budoucích generací rozšířilo v roce 2002 Německo svou ústavu o právo na welfare zvířat – učinili tak jako první stát v Evropské unii.

V roce 2007 parlament Baleárských ostrovů, autonomní provincie Španělska, schválil jako první na světě práva všem lidoopům.

V Indii oficálně uznávají od roku 2013 delfíny, jako “nečlověčí” bytosti.
V roce 2014 změnila Francie zvířata z movitého majetku na cítící a vnímající bytosti. Kanadská provincie Qébec zvažuje zavedení stejného opatření.