Najważniejszą sprawą dla BUW, zaraz po ochronie praw zwierząt, jest ekologia. Ekologia jest ważna dla życia wszystkich istot. Wszyscy cierpimy w wyniku zanieczyszczenia wody, gleby i powietrza. Zanieczyszczenie wpływa na wszystko. Zdecydowanie sprzeciwiamy się przechowywaniu dwutlenku węgla pod ziemią, przechowywania odpadów radioaktywnych, stosowaniu pestycydów, nawożenia sztucznymi nawozami (jesteśmy zwolennikami kompostu), kruszenia gleby w celu wydobycia gazu łupkowego i ropy naftowej, GMO, wycinaniu lasów oraz innym formom niszczenia środowiska.

Zachęcamy do stosowania źródeł energii odnawialnej i permakultury.