BVS je aktivistická organizace, která usiluje o informování veřejnosti ve věci zacházení se zvířaty. Laskavým slovem a aktivismem lze docílit více než jen samotným laskavým slovem. Princip našeho aktivismu spočívá především poukazování na podmínky, ve kterých zvířata žijí. Zveřejňujeme billboardy s veganskou tématikou napříč zemí a ukazujeme videa o zacházení se zvířaty, stejně jako mnoho dalších materiálů. V BVS sdílíme přesvědčení, že společnost musí být za každou cenu informována o krutosti a nespravedlnosti vůči zvířatům.

Kdyby každý rok každý vegan přesvědčil jednoho člověka, aby se stal veganem, žili bychom za 50 let ve veganském světě.