Μετά τα δικαιώματα των ζώων, η οικολογία είναι το δεύτερο πιο σημαντικό πράγμα για την ΒΒΕ. Η οικολογία είναι σημαντική για τη ζωή όλων των γήινων. Όταν το νερό, το έδαφος και ο αέρας είναι μολυσμένα, όλοι μας υποφέρουμε. Αυτό επηρεάζει τα πάντα. Αντιτασσόμαστε έντονα στην αποθήκη διοξειδίου του άνθρακα κάτω από το έδαφος, την αποθήκη πυρηνικών αποβλήτων, την ατομική / πυρηνική βιομηχανία, τη χρήση φυτοφαρμάκων, τη γονιμοποίηση φυτών με τεχνητά λιπάσματα (υποστηρίζουμε τα κομπόστ), την υδραυλική ρηγμάτωση για αέριο από σχιστόλιθο και βενζίνη, τα ΓΤΟ, την αποδάσωση και άλλους περιβαλλοντικούς ρυπαίνοντες.
Ενθαρρύνουμε τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και την μόνιμη καλλιέργεια.