Nest viktigst mål for BVU er Økologi. Økologi er viktig for jordboerne. Vi alle lider når vann, luft og jord er forurenset. Vi er imot lagring av karbondioksid under jorda, lagring av atomavfall, atomkjerneindustrien, bruk av plantevernmidler, befruktning med kunstgjødsel (Vi støter bruk av kompost), produksjon av bensin og skifergas, GMO, avskoging og andre miljøforurensere.

VI oppmuntrer bruk av fornybar energi og permakultur.