„Bulharský Veganský Svaz“ (BVS), Asociace jako kterákoli nevládní organizace, považuje budování – organizaci festivalů, seminářů, přednášek a jiných akcí – během kterého pracuje na dosažení svých cílů, za nutnost. V rámci města Sofie je zapotřebí financování a budování na mobilních a vhodných místech.