Výstavba EkoVegan sousedství uvnitř a vně naší země. Po získání potřebných financí začneme projekt s výstavbou prvního EkoVegan sousedství. Prozatím jsme se rozhodli, že výstavba by započala někde za okruhem v západní části města Sofie. Dojednáme architekty, zeměměřiče, stavitele a všechny ostatní potřebné specialisty na výstavbu tohoto ambiciózního projektu. Očekáváme, že půjde o nejatraktivnější evropské sousedství pro bydlení. Projekt je stále v předinvestiční fázi a v současné době hledáme investory.