Po gyvūnų teisių, ekologija yra antras svarbiausias dalykas BVS organizacijai. Ekologija yra svarbi visiems žemės gyventojams. Kai vanduo, saulė ir oras yra užteršti, mes visi kenčiame. Tai daro įtaką viskam. Mes labai prieštaraujame anglies dioksido kaupimui po žeme, branduolinių atliekų kaupimui, atominei/branduolinei industrijai, pesticidų naudojimui, tręšimui dirbtinėmis trąšomis (mes palaikome kompostavimą), skalūnų dujų ir benzino naudojimui, genetiškai modifikuotiems produktams (GMO), miškų naikinimui ir kitiems aplinkos teršėjams.

Mes skatiname atsinaujinančios energijos šaltinių naudojimą ir augalinių žemės kultūrų ekosistemų vystimą.