Nikola Donev – Propagace a Organizace (protestů, festivalů a seminářů); Firemní politika; PR; Nábor; Scénář, Režie, Návrh scény, Grafický design, Administrace, Podpora webových stránek.
Yavor Karapetrov – Organizace protestů; Jízda; Psaní a přednášení proslovů; Otevřené dopisy.
Gordana Krsteva – Kameraman; Zpracování videa; Montáž videa; Fotografie; Korekce; Překlad z makedonštiny, bosenštiny, černohorštiny, srbštiny a chorvatštiny.
Kristina Petrova – Korekce; Překlad z angličtiny, němčiny a ruštiny.
Helen Simpson – Korekce; Překlad z angličtiny a němčiny.
Donna Markova – Korekce; Překlad z angličtiny a němčiny.
Petko Politov – Ekologie; Nutriční specialista; Právník; Právní poradenství.
Tsvetelina Georgieva – Právník; Právní poradenství; Fotografie.
Victoria Veganova – Korekce; Překlad z angličtiny, španělštiny, čínštiny a němčiny.
Sofia Angelova – Korekce; Překlad z angličtiny.
Margatita Rafailova – Stylistika.
Arabo – Grafický design.
Martin Nikolov – Překlad a Korekce z angličtiny.
Jean-Bernard – Vývojář PHP.
Sarra L’kassmi – Korekce; Překlad z arabštiny, francouzštiny, španělštiny.
Sophia Agnandolupu – Překlad a korekce z řečtiny.
Alex Moki  – Překlad a korekce z řečtiny.
Alicia Pereira Lacomba (LinkedIN) – Překlad a korekce ze španělštiny.
Elina Yakovleva – Korekce; Překlad z ukrajinštiny, ruštiny, italštiny a španělštiny.
Beatrisa Avdalyan – Překlad a korekce z arménštiny.
Nevena Dahlqvist – Překlad a korekce z finštiny.
Vilma Atanasova – Překlad a korekce z češtiny.
Emily Nesheva – Překlad z angličtiny a francouzštiny.
Snezhana Petkovich – Překlad a korekce ze srbštiny.
Yordanka Yanusheva – PR; Překlad a korekce z rumunštiny.
Boris Georgiev – Chemie.
Csapó István – Překlad a korekce z maďarštiny.
Iva Dimitrova – Překlad z angličtiny.
Liz van der Rohe – Korekce; Překlad ze španělštiny.

Každý, kdo má potřebné dovednosti a chce se k nám přidat na dlouhodobý úvazek je v našem týmu vítán.