След правата на животните екологията е второто по степен важно нещо за БВС. Екологията е важна за живота на всички земляни. Когато водата, почвата и въздуха са замърсени, страдаме всички. Това влияе на всичко. Ние сме твърдо против складирането на въглероден диоксид в земята, складирането на ядрени отпадъци, атомна/ядрена индустрия, употребата на пестициди, торене с изкуствени торове (подкрепяме компоста), фракинга на шистов газ и петрол, ГМО, изсичането на горите и др. замърсители на околната среда.

Насърчаваме използването на възобновяемите енергийни източници и пермакултура.