Kráčíme po této zemi s ohněm v našich rukou. S ohněm v našich očích. Žijeme pro boj za spravedlnost. Děláme revoluci, píšeme historii. Jsme spolek veganských abilicionistů. Sdílíme společné přesvědčení a žijeme podle morálních zásad, že vše živé je svaté a má mít právo žít ve svém přirozeném prostředí v míru, bez vměšování se. Tato jednoduchá morální zásada zajišťuje, že vše živé, od mimina nebo dospělého člověka (černého, bílého, muže či ženy) po zvíře či jeho přirozené prostředí, má garantováno stejná práva, svobodu na vše, nezávisle na něčích osobních předsudcích vůči nim. Podle principů BVU by mělo být povoleno každému dělat to, co chce, pokud jejich chování nijak neohrozí práva ostatních. Žádná akce, která do těchto práv zasáhne, by neměla být považována za “správnou” a proto by ani neměla být tolerována. Ti, kteří ubližují nebo ničí život kolem nich nebo vytváří situace, ve kterých je život či jeho kvalita ohrožena, by neměli být nadále považováni za nevinné a naopak by neměli mít nadále svá práva.

Bojujeme za všechny nevinné oběti. Bojujeme proti bezpočtu krutých bastardů a děvěk. Bojuj! – Bojuj za svobodu. Sjednoceni stojíme. Jsme legie. Hlas němých. Tohle je revoluce. Jsme nepřítelem otrokářského systému. Ničíme pokrytectví. Unus pro omnibus, omnes pro uno. Jeden za všechny – Všichni za jednoho. Jsme silní – Jsme jeden. “Bulharský Veganský Svaz”. Zlomyslný zápal hoří v našich srdcích, v našich žilách. Tvoje krev, Naše krev. Všechna krev proudí stejně. Podívej se na realitu. Otevři oči a mysl. Nic není v pořádku na tomhle světě. My všichni musíme bojovat za spravedlnost a svobodu! Pěsti vzhůru! Pozvedni pěst, pěsti vzhůru!

Vegan = Spravedlnost. NE Soucit!