Chceme, aby stát respektoval právo na život a integritu těla u zvířat stejně, jako tomu je u lidí.
– Aby vražda zvířete s přímým nebo zdánlivým záměrem byla srovnatelná s vraždou člověka.
– Aby zvířata měla právo nenarušitelnosti jejich tělesné integrity. Aby jim lidé nesměli způsobovat bolest a utrpení.
Aby lidé by na zvířatech nesměli provádět experimenty, zbavovat je svobody ani je jakkoliv jinak fyzicky využívat.

Habeas Corpus.