Naszym głównym celem jest równość praw dla wszystkich gatunków zwierząt. My, wszystkie zwierzęta, posiadamy system nerwowy, dzięki któremu czujemy i myślimy. Wszyscy mamy równe prawa do życia i wolności. Zniewolenie zwierząt musi skończyć się natychmiast. Zwierzęta muszą uzyskać prawa równe prawom człowieka. Mordowanie zwierząt powinno być przestępstwem traktowanym na równi z zabójstwem człowieka. Wyraźnie i silnie określamy nasze stanowisko. Wszystkie absurdalne wymysły, takie jak zabijanie pasożytów, uważamy za niedopuszczalne i obraźliwe. Jeśli prawo traktować będzie zabijanie zwierząt na równi z zabijaniem ludzi, każde naruszenie prawa człowieka przez zwierzę uważane będzie za przestępstwo, a w takim wypadku usiłowanie zabójstwa może zostać uznane za działanie w obronie własnej. W odniesieniu do gruntów rolnych, proponujemy wprowadzenie przepisów dotyczących własności prywatnej, pozwalających każdemu właścicielowi na podejmowanie wszelkich działań niezbędnych do ochrony swojej własności przed intruzami. Mamy nadzieję, że nasze społeczeństwo dorosło do tego, by odrzucić przemoc.

Razem pokonajmy dyskryminację gatunkową!