Нашою основною метою є досягнення рівності прав людини і усіх видів тварин. Усі ми, тварини, наділені нервовою системою, що дозволяє нам міркувати та відчувати. Ми усі маємо рівне право на життя та свободу. Поневолення видів, відмінних від людини, має бути негайно зупинене, і за тваринами мають бути закріплені рівні із людиною права. Ми заявляємо про нашу позицію чітко та впевнено. Усі сміховинні відмовки, типу вбивство паразитів, ми вважаємо за повністю невиправдані та образливі. Якщо законодавство прирівнює вбивство тварини до вбивства людини, то кожне посягання на життя людини зі сторони тварини є правопорушенням і вбивство буде вважатися актом самозахисту. Стосовно сільскогосподарських угідь, до них може застосовуватися законодавство про приватну власність, в рамках якого власник має право охороняти майно від посягань усіма можливими засобами. Ми сподіваємося, що суспільство є достатньо зрілим дл того, щоб відкинути жорстокість.