Asıl amacımız tüm hayvan türleri arasında eşitlik sağlamak. Biz, tüm hayvanlar olarak, sinir sistemi olan ve bu sayede düşünen ve hisseden canlılarız. Biz, tüm hayvanlar, hissedebilmemize ve düşünebilmemize olanak tanıyan bir sinir sistemine sahibiz. Hepimiz yaşamaya ve hürriyete/özgürlüğe eşit ölçüde hak sahibiyiz. İnsan-dışı hayvanların köleleştirilmesi ivedilikle durdurulmalı ve insanlarla eşit haklara sahip olmalılardır. İnsan-dışı hayvan cinayeti bir suç olarak kabul edilmeli ve insan cinayetleriyle aynı tutulmalıdır. Duruşumuzu açıkça ve kuvvetlice beyan ediyoruz. Tüm anlamsız spekülasyonları, parazitlerin öldürülmesi gibi, hiçbir şekilde savunulamaz ve absürt olarak görüyoruz. Eğer yasalar hayvan öldürmeyi insan öldürmekle bir tutarsa hayvanlar tarafından yapılan bir saldırı suç unsuru olarak görülüp olası bir saldırı öz savunma olarak kabul edilebilir.Bu hususta tarım arazileriyle alakalı çiftçilerin herhangi bir saldırıyı engellemesini gerektiren özel mülkiyet yasası devreye girebilir. Umarız toplumumuz zulümü reddedecek olgunlukla olur.