Основна наша кауза е равноправието м/у всички видове животни. Всички животни притежаваме нервна система, чрез която можем да чувстваме и мислим. Всички ние имаме равно право на живот и свобода. Поробването на животните веднага трябва да спре и да им бъдат дадени равни права с хората. Убиването на животни трябва моментално да бъде криминализирано и да се третира като убийство на човек. Ние декларираме нашата позиция ясно и силно. Всякакви абсурдни спекулации от рода на убийството на паразити намираме за крайно несъстоятелни и обидни. Ако занодателството третира убийството на животни така, както на хора, всяко посегателство от животно спрямо човек се приема за нападение и като таковa евентуално убийство се допуска при самозащита. По отношение на земеделските обработваеми площи може да се приложи законът за частната собственост, според който всеки собственик да упражни правото си да изгони всеки нарушител с необходимите средства, каквито прецени. Надяваме се, че обществото ни е достатъчно зряло да се откаже от жестокостта.

Нека заедно преборим Видизма!