Shoqata “Bashkimi Bullgar Vegan” (BBV) si çdo shoqatë tjetër joqeveritare, ka nevojë për një ndertesë, në të cilën do të punojë për të arritur qellimet e saj- organizimet e festave, seminareve, leksioneve dhe eventeve të tjera. Duhen edhe financimi dhe ndertimi brenda qytetit të Sofias në një zonë të banueshme dhe konveniente.