Ne ecim në këtë tokë me zjarr në duart tona. Me zjarr në sytë tanë. Ne jetojmë për të luftuar për drejtësi. Po bëjmë një revolucion, po shkruajmë histori. Ne jemi një bashkim i abolicionistëve vegan.

Ne ndajmë një sistem të përbashkët bindjesh dhe jetojmë me etikën se e gjithë jeta e pafajshme është e shenjtë dhe duhet të kem të drejtën për të jetuar gjendjen natyrore të ekzistencës në paqe pa ndërhyrje. Kjo etikë e vetme siguron që gjithë jeta, nga një foshnje ,apo një njeri i rritur (i zi, i bardhë, mashkull apo femër),në një kafshë ose vendbanimini tyre , t’i garantohet e drejta e barabartë me lirinë për të gjithë, pavarësisht nga paragjykimet personale të dikujt kundër atyre.Sipas parimeve të BVU-së, të gjithëve do t’iu lejohet të bëjnë atë që i duan për sa kohë që veprimet e tyre nuk sjellin dëme,në asnjë mënyrë, të drejtat e të tjerëve. Çdo veprim që ndërhyn me të drejta të tilla nuk do të konsiderohet si një “e drejtë” dhe prandaj nuk do të tolerohet. Ata që dëmtojnë ose shkatërrojnë jetën rreth tyre, ose krijojnë një situatë në të cilën jeta ose cilësia e saj kërcënohet, prej atëhere nuk do të konsiderohet më i pafajshëm dhe nga ana tjetër nuk do të ketë të drejta.

Ne luftojmë për të gjitha viktimat e pafajshme. Ne luftojmë me padrejtësi të panumërta. Përleshje! – Lufta për liri. Ne qëndrojmë të bashkuar . Ne jemi një legjion. Zëri i të pashprehurve. Ky është një revolucion. Ne jemi armiku i sistemit të skllavërisë. Ne po shkatërrojmë hipokrizinë. Unus pro omnibus, omnes pro uno. Një për të gjithë – Të gjithë për një. Ne jemi të fortë – Ne jemi një. “Bashkimi Bullgar Vegan”. Në zemrat tona digjet një ethe e djallëzuar ,në venat tona. Gjaku juaj, gjaku ynë. I gjithë gjaku shkon njejtë. Hidhni një sy realitetit. Hapni sytë dhe mendjet tuaja. Asgjë nuk është perfekte në këtë botë. Ne të gjithë duhet të luftojmë për drejtësi dhe liri! Grushtat lartë!Grusht i ngritur, grushtat lart!

Vegan = Drejtësi NUK është dhembshuri.