Një ndër kauzat e BBV është që të arrij ofrimin e një menuje vegane në të gjitha institucionet shtetërore (kopshte, kuzhinat e shkollës, spitaleve, senatoriume e, klinikave psikologjike etj), si edhe në institucionet joshtetërore ( klinika private, shkolla private, senatoriume private etj).