Në këtë faqe ne do të fillojmë një llogari veganësh për veganët në Bullgari dhe për ata që kanë emigruar por janë ende qytetarë Bullgarë. Një formular online do të përgatitet me adresën e emailit dhe numrin e telefonit për kontaktet. Të gjitha informacionet e dhëna do të qendrojnë konfidenciale.