เราต้องการให้ทางรัฐเคารพสิทธิในชีวิตและร่างกายของสัตว์ เสมือนกับสิทธิที่มนุษย์ได้รับการรับรอง -การฆ่าสัตว์โดยตั้งใจ และโดยเจตนา เทียบเท่ากับการฆาตกรรมมนุษย์ -สัตว์มีสิทธิในร่างกาย ไม่ให้ถูกล่วงละเมิด มนุษย์ไม่มีสิทธิในการสร้างความเจ็บปวด หรือทรมานสัตว์ มนุษย์ไม่มีสิทธิในการทำการทดลองกับสัตว์ ลิดรอนเสรีภาพ และกระทำต่อร่างกายสัตว์

Habeas Corpus