Chcemy, aby państwo szanowało prawo do życia i integralności ciała zwierzęcia w taki sam sposób, jak dla ludzi.
– zabijanie zwierząt z bezpośrednim lub potencjalnym zamiarem równania się z zabijaniem ludzi;
– zwierzęta mają prawo do integralności fizycznej – ich integralność nie jest zagrożona. Człowiek nie sprawia im bólu ani cierpienia. Ludzie nie przeprowadzają eksperymentów na zwierzętach, nie pozbawiają ich wolności i nie uszkadzają ich ciał w inny sposób.

Habeas corpus