เราเดินอยู่บนโลกนี้โดยมีไฟอยู่ในมือเรา ไฟในตาเรา เรามีชีวิตอยู่เพื่อต่อสู้เพื่อความยุติธรรม เรากำลังสร้างการปฏิวัติ เรากำลังจารึกประวัติศาสตร์ เราเป็นสหภาพแห่งชาววีแกนผู้ต้องการล้มเลิกระบบทาส เรามีระบบความเชื่อมั่น และวิถีชีวิตที่เป็นหนึ่งเดียวคือ การใช้ชีวิตตามหลักจริยธรรมหนึ่งเดียวที่ว่า ทุกๆชีวิตบริสุทธิ์นั้นมีค่าและล่วงเกินไม่ได้ และต้องได้รับสิทธิที่จะใช้ชีวิตอย่างสงบสุขในสถานะการดำรงอยู่อย่างธรรมชาติ โดยไม่มีการรบกวนแทรกแซง จริยธรรมหนึ่งเดียวนี้ทำให้มั่นใจได้ว่า ทุกชีวิต จากเด็ก หรือมนุษย์ผู้ใหญ่ (ทุกสีผิว ทุกเพศ) ไปจนถึงสัตว์ หรือถิ่นที่อยู่ของมัน จะได้การรับรองถึงสิทธิที่เท่าเทียม ด้วยเสรีภาพสำหรับทุกชีวิต ไม่ว่าจะได้รับอคติหรือความไม่เท่าเทียมจากบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ภายใต้หลักการของ BVU ทุกชีวิตนั้นความได้รับอนุญาตที่จะกระทำตามที่ต้องการ ตราบเท่าที่การกระทำนั้นไม่เป็นภัยต่อสิทธิของชีวิตอื่นในทางใดก็ตาม การกระทำใดที่รบกวนแทรกแซงสิทธิผู้อื่นนั้น ไม่ควรนับว่าเป็นการกระทำตามสิทธิ์ของผู้กระทำ ดังนั้น ไม่สมควรได้รับการยินยอม ผู้ที่ทำร้ายหรือทำลายชีวิตรอบตัวเขา หรือสร้างสถานการณ์ที่คุกคามชีวิตหรือคุณภาพชีวิต ไม่สมควรถูกนับเป็นชีวิตที่บริสุทธิ์ ดังนั้นไม่นับว่ามีสิทธิ เราสู้เพื่อเหยื่อที่บริสุทธิ์ทั้งมวล เราสู้กับสารเลวตัวร้ายที่นับไม่ถ้วน สู้! สู้เพื่ออิสรภาพ เรายืนหยัดป็นหนึ่งเดียว เราเป็นกองกำลัง เป็นเสียงให้กับชีวิตที่ไม่สามารถส่งเสียงได้ นี่คือการปฏิวัติ เราเป็นศัตรูต่อระบบทาส เรากำลังล้มล้างการเสแสร้งที่พูดอย่างแต่ทำอีกอย่าง หนึ่งเดียวเพื่อทุกสิ่ง และทุกสิ่งเพื่อหนึ่งเดียว พวกเราแข็งแกร่ง พวกเราเป็นหนึ่งเดียว บัลกาเรียนวีแกนยูเนี่ยน ไฟที่ไม่ปรานีแผดเผาอยู่ในใจเรา ในเส้นเลือดเรา ไม่มีสิ่งใดในโลกที่เราจะยอมรับ เราทั้งหมดต้องสู้เพื่อความยุติธรรมและอิสรภาพ! ชูกำปั้นขึ้น! ยกกำปั้นขึ้นมา แล้วชูมันขึ้น! วีแกน คือ ความยุติธรรม ไม่ใช่ ความเมตตา