Искаме държавата да зачете правото на живот и телесна неприкосновеност на животните така, както те се гарантират на хората.
– Убийството на животни при пряк и евентуален умисъл да се приравни на убийството на хора.
– Животните да имат право на телесна неприкосновеност от страна на хората – телесната им цялост да не бъде нарушавана. Да не им бъде причинявана болка или страдание, върху тях да не бъдат провеждани експерименти, да не бъдат лишавани от свобода, както и всякакви други злоупотреби с физическото им тяло.

Habeas corpus.