-Devletin tıpkı insanlara temin ettiği gibi hayvanların da yaşam hakkına ve beden bütünlüğüne saygı duymasını;
-Dolaylı ya da dolaysız olarak işlenmiş hayvan cinayetlerinin insan cinayetleriyle aynı görülmesini;
– Hayvanların bedensel dokunmazlık hakkına sahip olmasını, bedensel bütünlüklerinin korunmasını, insanların herhangi eziyet ve işkencesine maruz kalmamasını, insanlar tarafından denek hayvanı olarak kullanılmamalarını, herhangi bir fiziksel istismara maruz kalmamalarını, özgürlüklerinden mahrum bırakılmamalarını istiyoruz.

Habeas Corpus.