Θέλουμε το κράτος να σεβαστεί το δικαίωμα στη ζωή και την σωματική ακεραιότητα των ζώων, με τον ίδιο τρόπο που διασφαλίζεται αυτό και στους ανθρώπους.
– Η δολοφονία ζώων με είτε άμεση είτε πιθανή πρόθεση να εξομοιωθεί με τη δολοφονία ανθρώπων.
– Τα ζώα να έχουν το δικαίωμα σε φυσική αβλάβεια – η σωματική τους ακεραιότητα να μην παραβιάζεται. Οι άνθρωποι να μην προκαλούν πόνο ή βάσανα σε αυτά. Οι άνθρωποι να μην διεξάγουν πειράματα σε ζώα και να μην τους στερούν την ελευθερία τους, καθώς και οποιαδήποτε άλλη κατάχρηση του φυσικού τους σώματος.

Habeas Corpus.