หนึ่งในความมุ่งหมายของ BVU คือได้รับการเสนอเมนูวีแกนตามสถาบันในทุกรัฐ (อนุบาล, โรงเรียน, โรงพยาบาล, สถานีอนามัย, คลินิคจิตวิทยา, อื่นๆ) และรวมถึงสถาบันที่ไม่ใช่ของรัฐ (คลินิคเอกชน, โรงเรียนเอกชน, สถานีอนามัยเอกชน, อื่นๆ)