Mes siekiame, kad Valstybė gerbtų gyvūnų gyvybės ir kūno integralumo teisę taip pat, kaip tai yra užtikrinta žmonėms:

– Gyvūnų žudikai su tiesioginiu ar potencialiu ketinimu būtų lygūs žmonių žudikams;
– Gyvūnai turėtų teisę į fizinį neliačiamumą – teisę nebūti žalojamiems. Žmonės nekeltų skausmo ar kančios jiems. Žmonės nedarytų eksperimentų su gyvūnais ir neatimtų jų laisvės, taip pat jokiais kitais būdais nepiktnaudžiautų gyvūnų fiziniu kūnu.

Habeas Corpus.