BVS organizacijoje mes tikime, kad gyvūnai yra pavergti žmonių. Jie paversti vergais ir atimta jų laisvė. Pavergti cirkuose, zoologijos soduose, bulių kautynėse, žirgų jodinėjime, turistinėse atrkcijose (drambliai ir beždžionės), kaip šunys-gidai, policijos šunys, eksperimentuose, kailio ir odos naudojime, mėsos ir pieno industrijose, ir taip toliau. Mes norime bendra jėga, bendra stiprybe laimėti jų laisvę. Panaikinti jų vergiją. 1992 metais Šveicarijoje pakeista jos konstitucija, kad pripažintų gyvūnus kaip būtybes, o ne daiktus. Gyvūnų orumas taip pat apsaugotas Šveicarijoje. 1999 metais Naujoji Zelandija suteikė pagrindines teises penkioms didžiosioms beždžionių rūšims. Jų naudojimas šiuo metu uždraustas tyrimuose, testavime ir mokyme. Vokietija įtraukė gyvūnų gerovę į savo konstituciją 2002 metais ir tapo pirmąją tai padariusia Europos sąjungos nare. 2007 metais Balearų salų parlamentas, kaip autonominė Ispanijos provincija, priėmė pirmąjį įstatymą pasaulyje, suteikiantį teises visoms didžiosioms beždžionėms. 2013 metais Indija oficialiai pripažino delfinus kaip nežmogiškus asmenis. 2014 metais Prancūzija persvarstė gyvūnų teisinį statusą nuo kilnojamos nuosavybės iki jaučiančios būtybės. Kvebeko provincija Kanadoje svarsto panašius įstatymus.