Mes vaikštome šia žeme su ugnimi mūsų rankose. Su ugnimi akyse. Gyvename tam, kad kovotume už teisingumą. Mes darome revoliuciją, mes rašome istoriją. Mes esame veganų abolicionistų sąjunga. Mus vienija idėja, kad kiekvienas nekaltas gyvenimas yra šventas ir visi turi teisę gyventi savo natūralų gyvenimą taikoje ir be kyšimosi į jį. Ši etinė nuostata užtikrina, kad visų gyvenimai nuo kūdikio ar suaugusio žmogaus (juodaodžio, baltaodžio, vyro ar moters) iki gyvūno turėtų lygias teises ir laisvę, nepaisant kažkieno asmeninių įsitikinimų prieš juos. Remiantis BVU (Bulgarian Vegan Union) principais, visiems turėtų būti leidžiama daryti, ką jie nori tol, kol jų veiksmai nepažeidžia kitų teisių jokiais būdais. Bet koks veiksmas, kuris kertasi su kitų teisėmis, neturėtų būti laikomas teisingu ir, tuo labiau, neturėtų būti toleruojamas. Tie, kurie žaloja ar naikina gyvenimą aplink save ar sudaro situaciją, dėl kurios kenčia kito gyvybė ar gyvenimo kokybė, neturėtų būti laikomi nekaltais ir turėti teisių. Mes kovojame už visas nekaltas aukas. Mes kovojame su nesuskaičiuojamais neteisingumo aktais. Kovoti! Kovoti už laisvę. Susitelkti. Mes esame kartu. Balsas tų, kurie negali kalbėti. Tai yra revoliucija. Mes esame vergovės priešai. Mes triuškiname veidmainystę. Unus pro omnibus, omnes pro uno. Vienas už visus, visi už vieną. Mes esame stiprūs, mes esame kaip vienas. Bulgarijos veganų sąjunga (angl. Bulgarian Vegan Union). Stipri ugnis dega mūsų širdyse, mūsų venose. Tavo kraujas, mūsų kraujas. Vienas kraujas. Pažiūrėk realybei į akis. Atverk savo akis ir protą. Nėra viskas gerai šiame pasaulyje. Mes visi turime kovoti už teisingumą ir laisvę! Rankas aukštyn!

Veganizmas = teisingumas, o ne užuojauta.