Ние вървим на тази земя с огън в ръце, с огън в очите. Живеем, за да се борим за справедливост. Ние правим революция, пишем история. Ние сме съюз от веган аболиционисти.

Ние споделяме обща система от убеждения и живеем според етиката, че всеки невинен живот е свещен и трябва да има правото да изживее естественото си състояние на съществуване в мир, без намеса. Тази единствена етика гарантира, че на всеки живот, от бебе или пораснал човек (черен, бял, мъж или жена) до животно или неговия хабитат, се гарантират еднакви права със свобода за всички, независимо от нечии пристрастия към тях. Според принципите на БВС на всеки се разрешава да прави това, което желае, стига неговите действия да не нарушават правата на друг. Всяко действие, което пречи на тези права, няма да бъде считано за „право“ и следователно няма да бъде толерирано. Тези, които нараняват или разрушават живота около тях или създават ситуации, в които животът или неговото качество са застрашени, от този момент нататък няма да бъдат считани за невинни и няма да имат права на свой ред.

Ние се борим за всички невинни жертви. Срещу безброй несправедливости. Борба! Борба за свобода! Обединени ние стоим. Ние сме легион. Гласът на безгласните. Това е революция. Ние сме врагът на робската система. Ние разбиваме лицемерието. Unus pro omnibus, omnes pro uno – Един за всички, всички за един. Ние сме силни, ние сме едно – „Български вегански съюз“. Пламенна треска гори в сърцата ни, във вените ни. Вашата кръв, нашата кръв. Всяка кръв тече еднакво. Погледнете реалността. Отворете очите и съзнането си. Нищо не е наред в този свят. Всички ние трябва да се борим за справедливост и свобода! Вдигнете юмруци! Юмруци горе!

Веган = справедливост, НЕ състрадание.