Ambitny projekt założenia partii politycznej. Aby oddziaływać na społeczeństwo i mieć realny wpływ na zmianę systemu, niezbędne jest posiadanie przedstawicieli we wszelkiego rodzaju instytucjach państwowych.

3 maja 2011 australijska komisja wyborcza zarejestrowała  Partię Sprawiedliwości wobec Zwierząt. PSWZ silnie sprzeciwa się eksportowi żywych zwierząt dla zysku, a szczególnie na ubój. Domaga się międzynarodowego zakazu hodowli zwierząt obowiązującego na całym świecie. „Domagamy się natychmiastowego zakończenia eksportu żywych zwierząt z Australi, z poszanowaniem wszelkich problemów naszego kraju i z szacunkiem dla zwierząt”, mówi Steve Garlick, prezes PSWZ.

Humane Party (Partia Humanitarna) – założona w 2009 w USA, w swoich postulatach silnie akcentuje weganizm. Partia domaga się od wszystkich kandydatów, urzędników i członków kół i komisji podpisania zobowiązania, że powstrzymają się od korzystania z produktów pochodzenia zwierzęcego i pracy zwierząt.

Partia Ochrony Zwierząt w Kanadzie – założona w Toronto w 2005 zajmuje się prawami zwierząt i ochroną środowiska. Całkowicie wegańska partia.