Предистория
Осми Май 2016-а година и активисти от над 15 държави. Това е денят, в който бе положено началото на веганските протести в Република България. Техен инициатор бе Никола Донев и редица от лицата на БВС взеха участие. Всички тези протести бяха част от един по-глобален план за намиране на подходящи активисти с цел създаване на веган НПО. Сдружение „Български вегански съюз“ започна първоначално като проект на Никола Донев, под името „Български Веган Съюз“. В края на август 2016г. името претърпя лека промяна от Петко Политов, заради граматичните правила на българския език. На 26.11.2016 Български вегански съюз за пръв път бе споменат в медиите (по БНТ). След половин година от започването на първите протести, в търсене на подходящите активисти и редица срещи помежду ни, беше избран състав от 7 учредители, който претърпя на два пъти промяна. Около месец бе изготвена документацията за вписването в СГС – Заявление; Устав; Избиране на орган на управление; членове на Управителния съвет; Политика и цели.

История на „БВС“
На 19.01.2017 г. в гр. София се проведе учредително събрание на сдружение БЪЛГАРСКИ ВЕГАНСКИ СЪЮЗ, на което присъстваха: Никола Донев, Явор Карапетров, Владислав Иванов, Гордана Кръстева, Вероника Вълканова, Емили Нешева и София Ангелова.
На 24.01.2017г. е запазено името „Български вегански съюз“ с абревиатура „БВС“ на български и „BVU“ („Bulgarian Vegan Union“) на английски и са подадени всички документи в СГС за регистрацията на сдружение с общественополезна дейност.
На 1.02.2017г. сдружението е официално регистрирано в СГС (Софийски градски съд).
На 13.02.2017г. в Регистър Булстат (Агенция по вписванията).
На 1.03.2017г. в ЦРЮЛНЦ (Централен регистър на юридическите лица с нестопанска цел).
На 15.06.2017г.  ДАНС утвърждава приетите от сдружението вътрешни правила по ЗМИП и ЗМФТ.
На 02.07.2018г. е завършена пререгистрация в Агенция по вписванията с получаване на ЕИК.

Ключови моменти
На 30.07.2017г. в метростанция Сердика е поставен първият ВЕГАН метроборд в историята на Република България.
На 11.08.2017г. „Български вегански съюз“ отваря офис с цел да провежда лекции и семинари.
На 28.08.2017г. в БТА провежда първата си пресконференция, за да запознае обществото с дейността си, бъдещи проекти и цели. На нея присъстват веган деца, веган бебе, веган майки и веган бодибилдър.
На 25.10.2017 г.  по покана от МЗХ „Български вегански съюз“ участва в Кръгла маса по въпросите, свързани с отглеждането на американска норка за ценни кожи.
На 21.11.2017 г.  на бул. Александър Малинов (до пресечката с ул. Анна Ахматова) е поставен първият ВЕГАН МЕГАБОРД в историята на Р. България.

За момента сме провели над 200 акции за правата на животните. Опитваме се да бъдем гласът на животните, както в улични акции, така и в националните медии. И продължаваме..