Ένας από τους κύριους στόχους της Βουλγαρικής Βίγκαν Ένωσης είναι η καθιέρωση βίγκαν μενού σε όλα τα κρατικά ιδρύματα (παιδικοί σταθμοί, σχολεία, νοσοκομεία, σανατόρια, ψυχολογικές κλινικές κτλ.) καθώς και σε ιδιωτικά ιδρύματα (ιδιωτικές κλινικές, ιδιωτικά σχολεία, ιδιωτικά σανατόρια κτλ.).