Νικόλα Ντόνεφ – Πρόεδρος

 

 

 

 

 

 

Γιάβορ Καραπέτροφ – Αντιπρόεδρος
Βλαντισλάβ Ιβανόφ – Μέλος
Γκορντάνα Κράστεβα – Μέλος