Αυτή η σελίδα καλύπτει μόνο τον ακτιβισμό του “δρόμου”, με άλλα λόγια -μονο δράσεις στο δρόμο.(Για άλλες δράσεις εσωτερικού χώρου ελέγξτε την ενότητα των εκδηλώσεων). Μπορείς επίσης να βρεις ένα αρχείο από όλες τις δικές μας δράσεις του δρόμου στο δικό μας αρχείο και για την Βουλγαρική Βιγκαν Ένωση (ΒΒΕ) στα μέσα ενημέρωσης.