Никола Донев – Председател на УС

Явор Карапетров – Зам. председател
Владислав Иванов – членГордана Кръстева – член

Петко Петков – член