Никола Донев – Промотиране и Организиране (на протести, шествия, фестове и семинари); Политика;  PR ; Реклама; Сценарий; Режисура; Сценография; Костюмография; Oтворени писма; Графичен Дизайн; Администрация; Уебсайт Поддръжка.
Даниел Младенов – Регистриране и Организиране на масови мероприятия (информативни акции и др.); Транспорт (спедиция и логистика); Поддръжка на техника (зареждане на устройства с батерии и др.)
Петко Петков – Графичен дизайн; Организиране и регистриране (на протести, шествия, фестивали, семинари, информативни акции и др. Поддръжка на техника (зареждане на устройства с батерии и др.)
Венелина Бонева – Регистриране и Организиране на масови мероприятия (информативни акции и др.)
Явор Карапетров – Водене на протести; Шофиране; Писане и изнасяне на речи и отворени писма.
Мирослав Манахилов – Шофиране и Транспорт (спедиция и логистика);
Анналина Ася Солемо – Превод на испански; Английска редакция.
Екатерина Стоянова – Разпространяване на събития.
Гордана Кръстева – Оператор; Видеообработка; Монтаж; Фотография; Документалистика; Редакция; Преводи от македонски; бошняшки; черногорски; сръбски и хърватски.
Диана Колева –  Графичен дизайн.
Петя Попова – Нутриционист и Диететика.
Кристина Петрова – Редакция; Преводи на английски, немски и руски.
Хелън Симпсън – Редакция; Преводи на английски и немски.
Донна Маркова – Редакция; Преводи на английски и немски.
Петко Политов – Екология; Нут­ри­цио­ло­гия; Юрист; Правни консултации.
Виктория Веганова – Редакция; Преводи на английски (us), испански, китайски и немски.
София Ангелова –  Редакция; Преводи на английски.
Маргарита Рафаилова – Стилистика (Писмена стилистична редакция).
Арабо – Графичен Дизайн.
Мартин Николов – Превод и редакция на английски.
Жан-Бернард – PHP Development.
Сара Л’кассми – Редакция; Преводи на арабски, френски и испански.
София Агнандопулу – Превод и редакция на гръцки.
Алекс Моки – Превод и редакция на гръцки.
Алисия Перейра Лакомба (LinkedIN) – Превод и редакция на испански.
Елина Яковлева – Редакция; Преводи на украински, руски, италиански и испански.
Беатриса Авдалян – Превод и редакция на арменски.
Невена Далквист – Превод и редакция на финландски.
Вилма Атанасова – Превод и редакция на чешки.
Емили Нешева – Превод на френски и английски.
Снежана Петкович – Превод и редакция на сръбски.
Йорданка Янушева – PR консултации.
Борис Георгиев – Химия.
Цапо Истван – Превод и редакция на унгарски.
Ива Димитрова – Превод и редакция на английски.
Лиз ван дер Рой – Редакция; Преводи на испански.
Хатайрат Чансудам – Редакция; Преводи на тайландски.
Никола Владимиров – Граматика (Българска граматична редакция).
Миа Николова – Граматика (Българска граматична редакция).

Всеки с нужните качества, който иска да поеме траен ангажимент е добре дошъл в нашия работен екип 🙂