Дарете

IBAN: BG36FINV91501216987474; BIC: FINVBGSF;
БЪЛГАРСКИ ВЕГАНСКИ СЪЮЗ; Основание: Дарение

Част от сумите на даренията, които сте извършили през годината, могат да се приспаднат от дължимия данък по годишната данъчна декларация.  „Български вегански съюз “ е сдружение с нестопанска цел в обществена полза и може да издаде удостоверение за направените дарения на всеки който желае.

Personal Info

Donation Total: €10.00