Сигурно се чудите какъв е проблемът с полицейските кучета? Както може би знаете, тези кучета са обучавани да надушват наркотици, а запитвали ли сте се как?

Съществуват две практики – кучетата директно да се захранват с наркотици (така нареченото наркоманизиране на кучета) и даването им да подушват определени наркотици. В много страни по света кучетата още се ‘тренират’ по първия начин. В България през последните две десетилетия практиката е да се дава да подушват. Обаче какво се случва, когато кучета подушат кетамин, кокаин или друг вид наркотици под формата на прах? При това ежеседмично, за да не забравят есенциалните миризми? Оставаме отговора на вас, сами се досетете..

Едно голямо безпокойство е липсата на изисквания за обучение на кучетата, които полицията използва. Само две държави в света имат стандарти за сертифициране на този вид обучение.

Кучета за откриване на експлозиви всеки ден са изложени на риск от експлозии.  Друг обезпокоителен факт е, че са изложени на реална опастност да попаднат в престрелки.  Тези животни не са избрали това по собствена воля – те са заставени. Те не са избрали сами да рискуват живота си, търсейки експлозиви.