Амбициозен проект за сформиране на политическа партия. Ако искаме да влияем на обществото, променяйки системата, неминуемо трябва да се влеем в институциите и всяка форма на власт.

На 3 Май 2011 Animal Justice Party беше одобрена от Австралийската избирателна комисия. AJP е силно против износа на живи животни за печалба, особено при клане. Те искат международна забрана на цялото животновъдство в целия свят. “Искаме да се сложи край на износа на живи животни от Австралия в най-ранния възможен момент като се вземат предвид всички вътрешни проблеми, свързани с хуманното отношение към животните”, казва Стив Гарлик, президент на AJP.

Humane Party – основана през 2009г. в САЩ, веганизмът е силно подчертан в идеологията ѝ. Партията изисква от всички кандидати, офицери и членове на борда да подпишат клетва, въздържайки се от използването на животински продукти и услуги.

Animal Protection Party of Canada – основана в Торонто, Канада през 2005г, фокусира над правата на животните и околната среда.  Тотална веган партия.