Може би сте забелязали всеки път, когато виждате куче водач, което води незрящ, то винаги изглежда толкова тъжно и самотно. По време на обучението тези животни се третират изключително жестоко, но и животът им не преминава особено леко. 70% от кучетата водачи прекарват по-голямата част от времето си доста скучно и нещастно.

Когато работещите кучета станат твърде стари, за да работят, те могат да бъдат отделени от техните човешки спътници и да ‘се пенсионират’, като бъдат ‘приспани’.

Обучение

Повечето треньори използват насилие по време на обучението на кучетата, за да ги научат на покорство.

Нашето изследване показа, че много конфронтационни методи на обучение, независимо дали се взират в кучетата, удрят ги или ги заплашват с физически манипулации като алфа роли [държат кучетата на гърбовете им], са неефективни и дори създават бъдещ риск от ухапване.  Тези техники са широко разпространени по цял свят и могат да бъдат видени в много ТВ шоута и някои популярни книги. Известни телевизионни програми като риалитито Dog Whisperer with Cesar Millan показват по телевизията тези жестоки практики на обучение.  В книгите на “Monks of New Skete” тези жестоки методи също са добре описани. В една от техните книги (The Art of Raising a Puppy), едно издателство взима решение да премахне следният пасаж: “How hard should you hit your dog? If she doesn’t yelp in pain you haven’t hit her hard enough.” – В превод: (Колко силно трябва да ударите вашата кучка? Ако тя не скимти от болка, не сте я ударила достатъчно силно.)  Но в оригиналното издание на The Art of Raising a Puppy на страница 44 то присъства, а изданието се преиздава непрекъснато и лесно може да бъде намерено. Методите на Monks of New Skete са едни от най-използваните в света. Можете да намерите редица техни книги за обучение, както и видеоуроци на DVD (Raising Your Dog with the Monks of New Skete).  По Animal Planet бе излъчена поредица от серии “Monks of New Skete”.

Техни книги, преиздавани и редактирани безброй пъти през вековете:

The Art of Raising a Puppy FIRST EDITION, издадена през 1991;
The Art of Raising a Puppy (Revised Edition), издадена на 29 Юни 2011;
How to Be Your Dog’s Best Friend: A Training Manual for Dog Owners, издадена 30 Октомври, 1978;
I & Dog, издадена на 3 Ноември, 2003
How to Be Your Dog’s Best Friend: The Classic Training Manual for Dog Owners (Revised & Updated Edition), издадена през септември  2002;
How to Be Your Dog’s Best Friend: The Classic Training Manual for Dog Owners (Revised & Updated Edition) Rev Upd edition, издадена през 2003; – оригинала е от 1686г.
Divine Canine: The Monks’ Way to a Happy, Obedient Dog, издадена през 18 Септември, 2006;
Divine Canine: The Monks’ Way to a Happy, Obedient Dog, издадена на 18 Септември, 2007
Divine Canine: The Monk’s Way to a Happy, Obedient Dog, издадена през 12 Юли, 2009;
Bless the Dogs: The Monks of New Skete, издадена на 19 Ноември, 2013; оригинала е от 1702г.
Let Dogs Be Dogs: Understanding Canine Nature and Mastering the Art of Living with Your Dog, издадена 12 Септември, 2017;
Dogs & Devotion, издадена на 3 Ноември, 2009;
Celebrate Dogs, издадена през Август 2004;