Изграждане на ЕкоВеган селища по модел на легендарния „Прослав“ (сега квартал в гр. Пловдив), изграден от „Български Вегетариански Съюз“. За повече инфо @google -> „Вегетарианският квартал на Пловдив“.