Точно в този момент милиони мишки, плъхове, зайци, примати, котки, кучета и други животни са заключени в празни клетки в лаборатории в цялата страна. Те линеят от болка, страдат от самота и копнеят да бъдат свободни. Вместо това всичко, което могат да направят, е да седят и да чакат в страх следващата ужасяваща и болезнена процедура, която ще бъде извършена върху тях.

Пълната липса на обогатяване на околната среда и стресът на тяхното жизнено положение карат някои животни да развият невротични поведения като непрекъснато въртене в кръгове, люлеене назад и напред, разкъсване на собствената си кожа и дори ухапване. След дълготраен живот в болка, самота и ужас почти всички от тях ще бъдат убити.

Има много неживотински методи на тестване, които могат да се използват вместо тестването върху животни. Тестовете, които не са на животни, не само са по-хуманни, те също имат потенциал да бъдат по-евтини, по-бързи и по-подходящи за хората.

Докато някои от експериментите, проведени върху животни днес, се изискват от закона, повечето от тях не са такива. Всъщност редица държави са въвели забрани за тестване на определени видове потребителски стоки върху животни като забраните за провеждане на експерименти с козметични продукти в Европейския съюз, Индия, Израел, Нова Зеландия, Норвегия и другаде.

Милиони животни страдат и умират в тестване, обучение и други експерименти

Повече от милиард животни страдат и умират всяка година в тестване на жестоки химикали, лекарства, храни и козметични тестове, както и в медицински тренировки и любознателни медицински експерименти в университетите. Животните също страдат и умират в експерименти по биология в класната стая и дисекция, въпреки че съвременните тестове, които не използват животни, многократно показват, че имат по-образователна стойност, освен времето за учителите и спестяват пари за училищата. Не са налице точни числа, тъй като мишките, плъховете, птиците и студенокръвните животни, които съставляват над 99% от животните, използвани в експериментите, не са обхванати дори от минималната защита на Закона за хуманно отношение към животните и следователно не се отчитат.

Примерите за тестове върху животни включват принуждаване на мишките и плъховете да вдишват токсични изпарения, насилствено хранене на кучета с пестициди и капене на капки с корозивни химикали в чувствителните очи на зайците. Дори ако даден продукт уврежда животните, той все още може да бъде продаван на потребителите. Обратно, само защото продуктът е показал, че е безопасен при животни, не гарантира, че той ще бъде безопасен за употреба при хора.

Животните се използват и при тестове за токсичност, провеждани като част от мащабни програми за регулаторни тестове, които често се финансират от парите на данъкоплатците. Правителство и много благотворителни организации изхабяват пари на данъкоплатците и добронамерените дарители при експерименти с животни в университети и частни лаборатории, вместо да подкрепят обещаващи клинични, in vitro, епидемиологични и други изследвания, които биха могли да бъдат полезни на хората.

Експериментите върху животни са безполезни и неефективни

Болестите, които са изкуствено индуцирани в животните в лаборатория, независимо дали са мишки или маймуни, никога не са идентични с тези, които се срещат естествено в човешките същества. И понеже животинските видове се различават биологично един от друг по много значими начини, става още по-малко вероятно експериментите с животни да дадат резултати, които да бъдат правилно тълкувани и приложени по подходящ начин към човешкото състояние.

Например, според бившия директор на Националния институт за борба с рака в САЩ, д-р Ричард Клауснер, “От десетилетия насам ние лекувахме рак на мишки, но това просто не работи при хората”. Този извод се споделя от Dr. Elias Zerhouni, бивш директор на Националния институти по здравеопазване (NIH) в САЩ, който признава, че експериментирането с животни е безполезно. “Ние сме се отдалечили от изучаването на човешките заболявания при хората”, каза той. Необходимо е да пренасочим и адаптираме новите методологии за използване при хората, за да разберем биологията на заболяването при хората.

Американската администрация по храните и лекарствата е заявила: “В момента девет от десет експериментални лекарства не успяват в клиничните изследвания, защото не можем точно да предвидим как те ще се държат при хората въз основа на лабораторни проучвания върху животни”.

Какво можем да направим?

Не купувайте козметика, препарати за почистване, лекарства и прочие продукти, тествани върху животни.  Търсете сертификат, който да удостовери, че продукта не е тестван върху животни.