Никола Донев — Председател на УС

 

 

 

 

 

 

Явор Карапетров — Зам. Председател на УС
Владислав Иванов — Член на УС

Гордана Кръстева — Член на УС