VI vil at de statlige myndighetene skal vedta en lov for dyrets liv og rettigheter samt dets integritet på lik linje som de som mennesket har.

  • Drap av dyr skal bety like mye som et drap på et menneske.
  • Dyrets integritet skal ikke krenkes og mennesker skal ikke ha lov til å forårsake smerte eller lidelse på dyret. Menneskene skal ikke eksperimentere med dyr og skal ikke frarøve deres frihet. Mennesket skal ikke misbruke dyret under noen omstendigheter.

Habeas Corpus