Vår hoved misjon er likestillingen blant alle dyreartene. Vi er alle på en eller annen måte dyr som har et nervesystem og vi kan føle og tenke gjennom den. Vi har alle retten til liv og frihet. Slaveriet av dyrene må stoppe umiddelbart og det bør gis like rettigheter til dyr som menneskene har. Dyredrap må straks kriminaliseres og behandles som om det er et mord på et menneske. Vi erklærer vår mening tydelig og sterkt.
De absurde spekulasjonene om drap av parasiter, synes vi er ekstremt fornærmende og dumme. Hvis lovgivningen behandler drap på dyr på den måten den behandler drap på mennesker, oppfattes ethvert overgrep mot menneske som et angrep, og som et slikt er tillatt i selvforsvar. Når det gjelder jordbruksareal, kan privatrettsloven gjelde, ifølge hvilken, hver eier utøver retten til å utvise enhver lovbryter med de nødvendige midler som han finner hensiktsmessig. Vi håper vårt samfunn er modent nok til å gi opp grusomhet.

La oss bekjempe spesiesisme sammen!